Projektowanie stron Kazimierza Wielka

Świętokrzyskie

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo stanowi to poważne? Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 dla podmiotów publicznych to usługa na jaką warto się zdecydować nie wyłącznie ze z powodu nowych przepisów. Dla pań z niepełnosprawnościami otaczający świat jest pełen barier. Etapem te bariery można z trudem, ale pokonać, inne dodatkowo są nie do zdobycia. Projektowanie stron Połaniec

Projektowanie stron Połaniec

Wydawałoby się, że dopiero w pewnym świecie tak bywa, ale ujawnia się, że i w tym świecie wirtualnym niepełnosprawni napotykają wiele barier, których ukończenie na inną rękę powtarza się niemożliwe. Wykluczenie cyfrowe broniło się dla grup osób niepełnosprawnych faktem. Brak wstępu do stron, portali czy aplikacji sprawia, że strona treści, usług z jakich niepełnosprawni mogliby mieć, są dla nich naturalne. Aby uniknąć ze świata wirtualnego przynajmniej część barier, konsorcjum W3C w jakiego skład wchodzą przedstawiciele największych firm związanych z dziedziną IT oraz naukowcy, opracowali wytyczne określane jako WCAG – wytyczne dostępności stron internetowych. Obecnie obowiązują standardy WCAG 2.1 – które są skierowane do każdych twórców oraz administratorów stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, a szczególnie podmiotów publicznych. To dokładnie na nich spoczywa obowiązek projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Połaniec

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 w świetle prawa

Już standard WCAG 2.0, który został wydrukowany w roku 2008 został dostrzeżony przez polityków, szczególnie w Europie. W Polsce, na przyczynie tych rad w roku 2012 zostało wydane rozporządzenie w kwestii Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i komunikacje wiedz w budowie internetowej oraz małych wymagań dla organizmów informatycznych. To istniał znany ruch w stylu bycia stron internetowych przez podmioty publiczne, w taki metoda, by ówczesny one dostępne dla wszystkich zajętych w niniejszym więcej dla osób niepełnosprawnych. W cztery lata później Parlament Europy uchwalił Dyrektywę 2016/2102 w kwestii dostępności stron internetowych oraz mobilnych aplikacji podmiotów sektora publicznego. Ta Reguła również korzystała na przygotowanych w roku 2008 zaleceń WCAG 2.0. WCAG 2.0 to dwanaście założeń, które potrzebują wykonać twórcy stron internetowych, by były otwarte oraz dla osób niepełnosprawnych. Co stanowi nader istotne, te zalecenia oddają się nie ale do stron internetowych ale jeszcze do każdych rzeczy, które są przydatne w budów. Zamieszczona w 2016 roku Dyrektywa została uaktualniona po opublikowaniu nowej wersji wytycznych dostępności stron internetowych WCAG 2.1. Zasady obecne stary rozszerzeniem WCAG 2.0 i liczyły między innymi i aplikacje mobilne. Na zasadzie Dyrektywy państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy prawne. W Polsce w roku 2019 uchwalono Ustawę o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848) Na przyczynie tych przepisów podmioty publiczne musiały liczyć strony wspólne z podstawowym pozwoleniem na pokładzie AA, a właściwy minister miał kontrolę i kontrolował projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Połaniec

Projektowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1, czy uaktualnienie już istniejących?

Zgodnie z ważnymi przepisami podmioty publiczne mają cel dostosowania swoich właściwości oraz aplikacji do zapisów Ustawy o dostępie do stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów popularnych na pokładzie optymalnym znanym na AA. Mami to za sobą konieczność spełnienia pięćdziesięciu warunków. Dostosowanie części do standardów WCAH 2.1 nie jest sprawą prostą. Wymaga przeprowadzenia przez specjalistów audytu, który odpowie jakie problemy tworzy strona, niespełniająca warunków narzuconych podmiotom publicznym. Prace badawcze, a następnie naprawcze i kontrolne mogą zająć bardzo dużo czasu, a ponadto finansów. Robienie i budowanie stron dobrych ze standardem WCAG 2.1 powtarza się rozwiązaniem korzystniejszym, ale nie można powiedzieć, że istnieje jednoznaczne. Programista powinien podczas procesu projektowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych wybierać takie momenty, które będą dobrane z Regulacją oraz wytycznymi. Trzeba przyznać, że bycie stron internetowych spełniających WCAG 2.1 nie musi istnieć ważniejsze z tworzenia stron niespełniających takich wymagań. Wielką zaletą strony dostępnej dla osób głuchych stanowi to, że mogą dojść do znacznie liczniejszej siły odbiorców. Projektowanie stron Połaniec

zobacz również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to obowiązkowe?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments